Walden University

Bắc Mỹ » Hoa Kỳ
Walden University

Đại học Walden (Walden University) là một trường trực tuyến, thành lập vào năm 1970. Hiện trường có hơn 270,000 sinh viên theo học qua internet từ 58 trường khác nhau thuộc 16 quốc gia toàn thế giới. Đại học Walden đào tạo hệ đại học, sau đại học và tiến sĩ thông qua trường: Cao đẳng Giáo dục và lãnh đạo, Cao đẳng Quản lý và Công nghệ, Cao đẳng Khoa học Y tế và Cao đẳng Khoa học xã hội và hành vi. 

Giới thiệu

Bằng và chứng chỉ chương trình Walden được thiết kế cho các chuyên gia làm việc. Gửi mẫu trên bên phải để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể làm cho một sự thay đổi và phát triển nghề nghiệp của bạn.

Trong hơn 40 năm qua, các chuyên gia Đại học Walden, một tổ chức được công nhận, đã làm việc đã giúp đạt được mục tiêu giáo dục của họ. Chương trình cấp bằng Walden và chứng chỉ được thiết kế để giúp học sinh khám phá các xu hướng thị trường hiện tại, đạt được những kỹ năng có liên quan có thể được áp dụng ngay trong thế giới thực, và tạo ra sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội và cộng đồng của họ.

Học sinh được dạy bởi các giảng viên là các học giả và các học viên, đưa quan điểm học thuật và kinh nghiệm thực tế vào các lớp học trực tuyến.

Walden hiện đang cung cấp hơn 80 chương trình cấp bằng, hơn 370 chuyên ngành và nồng độ, và hơn 50 chương trình chứng chỉ, vì vậy bạn có thể tìm thấy các chương trình hoặc ngành học bạn cần. Mạng ngang hàng: Trong cộng đồng Walden, được tạo nên từ hơn 127.600 sinh viên và cựu sinh viên, bạn có một mạng lưới các đồng nghiệp người có thể hỗ trợ bạn trên hành trình của bạn. Nhiều quan điểm: cơ thể sinh viên đa dạng của Walden đến từ tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ và hơn 150 quốc gia. Giảng viên chuyên gia: hơn 3.000 giảng viên Walden của những chuyên gia trong lĩnh vực của họ đã mang lại kinh nghiệm thực tế với các khóa học của họ.

Với 91% sinh viên tốt nghiệp Walden đã trả lời cho một khảo sát năm 2013 cho thấy Walden là rất hài lòng hoặc hài lòng với trường cũ của họ