Du học Việt Nam

Du học Việt Nam

Du học tại chỗ là hình thức theo học một trường đai học nước ngoài ngay tại Việt Nam. Lợi thế của du học tại chỗ là sinh viên được tiếp cận với một chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, bằng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Ngoài ra, du học tại chỗ sẽ giúp các phụ huynh an tâm hơn trong việc quản lý, chăm sóc con em mình.

Những năm gần đây, thành công của các trường đai học quốc tế đặt tại Việt Nam đã mở ra một lựa chọn mới cho giải pháp du học “vẹn cả đôi đường”, dung hòa tính “quốc tế” và “hiểu biết về thị trường địa phương”. Du học tại chỗ đang ngày càng trở thành thành một giải pháp giáo dục hấp dẫn cho các bậc phụ huynh và học sinh tại Việt Nam.

Các trường tại Việt Nam