Chương trình tiếng Anh Laureate (LEP)

Châu Á » Thái Lan
Chương trình tiếng Anh Laureate (LEP)

Chương trình tiếng Anh Laureate (LEP) do NXB Đại học Cambridge, cơ quan Kiểm tra tiếng Anh Cambridge và Dịch vụ Giáo dục Bell xây dựng nhằm giúp người nói tiếng Anh phi bản ngữ rèn giũa kỹ năng tiếng Anh của mình. Sinh viên có thể lấy được chứng chỉ tương đương B2, B1 và A2 sau khi hoàn thành khóa học này.

  • Trình độ: Phổ Thông
  • Khối: Quản trị kinh doanh
  • Chuyên ngành: Trung cấp Chương trình tiếng Anh Laureate (LEP)

Giới thiệu

Các chương trình của Stamford được thiết kế với tính tương tác cao để trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực tiễn. Chương trình MBA huấn luyện sinh viên hiểu được và giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế thông qua nhiều phương pháp học tập khác nhau như hội thảo và tranh luận.

Các giảng viên giàu kinh nghiệm từ khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ đem góc nhìn toàn cầu thật sự tới lớp học, trang bị cho sinh viên lợi thế cạnh tranh trong cũng như ngoài cộng đồng ASEAN.