Quản trị Khách sạn quốc tế

Châu Á » Thái Lan
Quản trị Khách sạn quốc tế

Du lịch và khách sạn là một trong những ngành công nghiệp lớn trên thế giới, đòi hỏi nguồn nhân lực năng động và có trình độ chuyên môn cao. Suốt nhiều năm liền, đây vẫn luôn là một trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới.

  • Trình độ: Cử Nhân
  • Khối: Quản trị kinh doanh
  • Chuyên ngành: Cử nhân Quản trị Khách sạn quốc tế

Giới thiệu

Qua chương trình, bạn có thể học và phát triển những kỹ năng:
-Lãnh đạo và xây dựng tinh thần đồng đội.
- Ra quyết định và giải quyết vấn đề.
- Quản lý thời gian tốt
- Phát triển cá nhân để thành các chuyên gia trong ngành khách sạn.
- Các mối quan hệ liên văn hóa
- Quản lý hoạt động ẩm thực
- Quản lý hoạt động tiền sảnh
- Các hoạt động dọn dẹp phòng
- Các hoạt động quản lý nhà hàng
- Kiến thức về thức ăn và đồ uống
** Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ:
-Hiểu được tầm quan trọng của việc làm hài lòng khách hàng.
-Năng suất làm việc cao, chịu được áp lực tốt.
-Giao tiếp hiệu quả.
-Kiểm soát được nhiều tình huống đa dạng
-Hiểu được triển vọng của ngành nhà hàng khách sạn