Tài chính ngân hàng

Châu Á » Thái Lan
Tài chính ngân hàng

Ngành tài chính và ngân hàng là một trong những thế mạnh hàng đầu của Đại học Stamford liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ.

  • Trình độ: Cử Nhân
  • Khối: Quản trị kinh doanh
  • Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Giới thiệu

Chương trình học tại Stamford mang tính tương tác, gắn liền thực tiễn và lộ trình thông minh trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng được cần thiết để phân tích các vấn đề về tài chính, quyết định kinh doanh và các công ty giải trí, doanh nghiệp và dự án cũng như phân tích định giá chứng khoán như trái phiếu, cổ phiếu thông qua phần mềm Bloomberg giúp sinh viên nghiên cứu thị trường tài chính trong suốt quá trình học.

TRONG THỜI GIAN HỌC

- Phân tích tài chính

- Đầu tư

- Ngân hàng thương mại

- Các công nghệ mới nhất từ Excel sang Bloomberg

- Thương mại

- Quản lý danh mục đầu tư

- Phân tích tính dụng

SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Nghiên cứu, đọc và phân tích tài chính

- Đánh giá rủi ro và lợi nhuận

- Giải thích, lý giải các yếu tố khác nhau của hệ thống tài chính

- Mô phỏng, phân tích đầu tư và điều hành hoạt động thương mại

- Sử dụng phần mềm Bloomberg trong điều tra thị trường tài chính