NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA HỆ THỐNG VISA DU HỌC ANH

08:39 | 06-05-2021 312 lượt xem

5/10/2020 vừa qua, Bộ Nội Vụ Anh Quốc đã chính thức thay thế dạng Visa Tier 4 General và Tier 4 Child bằng dạng visa du học mới với tên gọi là Student Route và Child Studen Route. Cùng tìm hiểu về những đổi mới này nhé!

 1. Thay đổi hệ thống điểm xét visa du học Anh

Thay vì mức 40 điểm trước đây (bao gồm 30 điểm cho CAS và 10 điểm cho việc chứng minh tài chính), hệ thống xét duyệt visa mới được đưa ra với mức 70 điểm để xét đỗ visa, và được phân bổ như sau:

50 điểm cho CAS (bao gồm xác nhận sinh viên từ một cơ sở giáo dục được phê duyệt, bằng chứng rằng sinh viên đã đáp ứng các yêu cầu của khóa học và bằng chứng về các bằng cấp theo yêu cầu)

10 điểm cho năng lực ngoại ngữ tiếng Anh

10 điểm cho việc chứng minh tài chính

2. Còn đối với dạng Child Student Route thì là:

50 điểm cho CAS

20 điểm cho việc chứng minh tài chính

Thời hạn cho phép nộp visa sớm mới

Với dạng visa mới này, sinh viên được phép nộp hồ sơ xin visa tối đa 6 tháng trước ngày nhập hay, thay vì 1-3 tháng so với dạng visa cũ.

3. Thời hạn cho phép nộp visa sớm mới

Với dạng visa mới này, sinh viên được phép nộp hồ sơ xin visa tối đa 6 tháng trước ngày nhập hay, thay vì 1-3 tháng so với dạng visa cũ.

Đổi dạng visa du học tại Anh Quốc

Thời gian trước, mỗi khi thay đổi dạng visa, sinh viên bắt buộc phải trở về Việt Nam và nộp hồ sơ từ đây. Tuy nhiên, với quy định mới của hệ thống visa Student Route và Child Student Route, hiện tại, sinh viên hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin visa tại Anh Quốc mà không cần trở về Việt Nam.