Châu Á » Thái Lan Stamford International University

Stamford là Trường đại học quốc tế được thành lập tại Thái Lan năm 1995. Stamford trở thành thành viên của hệ thống đại học quốc tế Laureate có trụ sở tại Mỹ năm 2011 và kết nối với 75 trường đại học tại 25 quốc gia, với hơn 1.000.000 sinh viên trên toàn thế giới.